Birkenwaldi szinkronizáció


Szerző:
Frankl, Viktor, E.
Birkenwald
Szerkesztő:
Bakos Gergely OSB, Sárkány Péter
Kiadó:
Jel Kiadó

Frankl drámája egyike a szerző azon szövegeinek, amelyekben saját maga számára (is) megkísérli földolgozni a fogság megrázó s embert próbáló élményeit. Nyilvánvalóan, ha nem is volt mindenki koncentrációs táborban, az elmúlt évszázad borzalmas eseményei – két világháború, fogoly- és menekülttáborok, véres forradalmak és diktatúrák, megtorlások, „kitelepítések”, népirtások – szomorú módon szinte minden emberi közösségben időszerűvé teszik e közelmúlt értelmének kérdését. Ha az „Auschwitz” név jelképesen magába foglalhatja mindezen borzalmas eseményeket és emberi szenvedéseket, akkor mindezek földolgozása, azaz értelmének, továbbvivő jelentésének megtalálása aligha kerülheti el, hogy szembesüljön Frankl munkásságával, az értelem megtalálásával a legnagyobb szenvedések közepette is, mégpedig annak kézzelfogható élményszerűségében, amint az a „…mégis mondj igent az életre!” című műben s a „Birkenwaldi szinkronizáció” most magyarra fordított szövegében megjelenik.

Sorozat:
Paideia Könyvek
Megjelenés:
2015
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110 x 180 mm
Oldalszám:
160
Fogyasztói ár:
1400 Ft
Megrendelés:
ITT
 

Die Grundlagen der Logotherapie - A logoterápia alapjai

 

Alcím:
Eine zweisprachige Textsammlung - Kétnyelvű szöveggyűjtemény
Szekesztő:
Sárkány Péter, Zsók Otto

Zsok

Kiadó:
Jel Kiadó

A kötetben Viktor E. Frankl az egzisztenciaanalízis és logoterápia alpjait (1959), illeve a koncentrációs tábor pszichológiáját és pszichoterápiáját kifejtő tanulmánya (1961), valamint a Frankl-tanítvány Elisabeth Lukas írása olvasható a logoterápia sajátos holisztikus koncepciójáról német nyelven és magyar fordításban. Frankl életművének teljesebb megismerését segítik a szerkesztők kiegészítései: Zsók Otto írása Frankl munkásságának jelentőségéről, valamint a Sárkány Péter által összeállított bibliográfia a magyar nyelven is hozzáférhető logoterápiai könyvekről.

Megjelenés:
2010
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
165 x 235 mm
Oldalszám:
328
Fogyasztói ár:
3 400 Ft
Megrendelés:
ITT

Értelem és egzisztencia

Alcím:
Előadások és tanulmányok
Szerző:
Viktor E. Frankl
Fordító:
Csiki Huba, Sárkány Péter
Kiadó:
Jel Kiadó

E kötet Viktor E. Frankl négy tanulmányát tartalmazza a logoterápia és egzisztenciaanalízis témakörében. Érinti a pszichoterápia szellemi problémakörét, annak filozófiával való kapcsolatát, az egzisztenciaanalízis és a szerző kora problémáinak összefüggéseit, továbbá a személyről alkotott nézeteit. A könyv függelékében ezenfelül két tanulmány olvasható a logoterápia és egziszenciaanalízis hazai képviselőitől: Alexander Batthyány írása a logoterápia kialakulásáról, valamint Sárkány Péter munkája az egzisztenciaanalízis és a fenomenológia összefüggéseiről. A kötetben lefordított tanulmányok több szempontból is hiánypótlóak. Komoly adósságot törleszt a pszichológia, pedagógia, filozófia területén, az előadások eleven stílusa és az emberi méltóság kiemelésének konkrét üzenete révén pedig jelentősen hozzájárulnak az igényes, általános pszichológiai kultúra terjesztéséhez.

Sorozat:
ÉRTELMES ÉLET 5.
Megjelenés:
2006
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
124
Fogyasztói ár:
1 400 Ft
Megrendelés:
ITT

Értelemkeresés és személyiségfejlesztés

Szerző:
Hadinger B.; Kurz W.; Mrusek R.
Szerkesztő:
Sárkány Péter,  Vik János
Fordító:
Kalocsai Varga Éva
Kiadó:
Jel Kiadó

Az ember élete akkor nevezhető sikerült életnek, ha bizonyos lehet abban, – hogy a saját életét éli – hogy legfontosabb kapcsolatait harmonikusan éli meg – ha újból és újból lehetősége nyílik arra, hogy aktív résztvevője lehet szűkebb vagy tágabb környezete számára fontos tevékenységeknek. Ennek eléréséhez arra van szükség, hogy az ember értékrendje, érzései és legfontosabb tulajdonságai ne akadályozzák egymást, hanem összhangban legyenek. Jelen kötetünk három értekezése arról szól, hogyan kell bánnia a pszichoterapeutának a páciensével, a tanácsadónak a kliensével, a tanárnak a tanítványaival ahhoz, hogy belső erőik optimális együttműködése kialakulhasson. Kötetünk írásai azonban nemcsak a terápia, tanácsadás, pedagógia vagy lelkigondozás területén lehetnek fontosak, hanem az egyes ember számára is, hiszen az önformálás izgalmas feladatával minduntalan szembesülünk. A cél az, hogy az értékrend, az érzések és a lényegi vonások optimális összjátékának köszönhetően felhangozhasson minden egyes élet összetéveszthetetlen, egyedi dallama.

Sorozat:
Értelmes Élet
Megjelenés:
2013
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
208
Illusztráció:
fekete-fehér fotók
Fogyasztói ár:
1 950 Ft
Megrendelés:
ITT

Értelmesen élni

Alcím:
Életvezetési útmutató
Szerző:
Alfried Längle     
Fordító:
Molnár Mária
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv Viktor E. Frankl logoterápiájának és egzisztenciaanalízisének felismerésein alapul. Mindenekelőtt az ember szabadságával és nyitottságával foglalkozik, majd azokkal a tipikus viselkedésmódokkal, amelyek az ember számára lehetetlenné teszik életének beteljesítését, és legfőképpen azzal, hogyan kereshetjük saját életünk egyedi értelmét. Külön fejezetek vizsgálják, hogy miként határozhatjuk meg magát az értelmet, valamint a siker és értelem viszonyát.

Sorozat:
ÉRTELMES ÉLET 2.
Megjelenés:
2004
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
104
Fogyasztói ár:
véglegesen elfogyott
 

Filozófiai lélekgondozás

Alcím:
Fenomenológia – exisztenciaanalitikus logoterápia – filozófiai praxis
Szerző:
Sárkány Péter 

Kiadó:
Jel Kiadó

A filozófiai lélekgondozás kifejezés az emberi méltóság helyreállításának sajátos felfogását jelzi. Az egyes fejezetek a bölcselet és életbölcsesség, valamint a bölcselet és a pszichoterápia összefüggéseit vizsgálják. A szerző a filozófiát olyan tevékenységként mutatja be, amely az életet egyedi módon alakítja, a lélekgondozás bölcseleti gyakorlatát pedig a gondolkodás gondozásának elvében rögzíti. Mindezt a kötet alcímében jelzett területek (fenomenológia – egzisztenciaanalitikus logoterápia – filozófiai praxis) elemzései támasztják alá.

Sorozat:
ÉRTELMES ÉLET 8.
Megjelenés:
2008
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
242
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT